_

Miroljub Samardaković

dipl.inž.građ., osnivač i tehnički direktor (Founder and CTO, CIO)

Po diplomiranju na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu (GAF) Univerziteta u Nišu (1969) i poslediplomskom usavršavanju i angažovanju na Građevinskom fakultetu u Beogradu, oficijelni radni vek provodi na GAF u Nišu, na kome radi u nastavi (35 godina predavanja i ispiti na predmetu Mehanika tla) i u Institutu GAF kao šef akreditovane Laboratorije za geotehniku i 20 godina kao načelnik Odeljenja za geotehniku Instituta, koje objedinjuje naučno-stručni rad kadrova sa predmeta Katedre za građevinsku geotehniku GAF. Suosnivač je GeoSol DOO gde ima poziciju koordinatora za naučno-tehnička rešenja (CTO) i IT resurse (CIO).

Autor je 3000+ izveštaja o geomehaničkim terenskim i laboratorijskim ispitivanjima (GAF), autor ili vodeći koautor 650+ geotehničkih elaborata, ekspertiza i projekata (GAF, GeoData, GeoSol i druge geotehničke i geološke firme), koautor pomoćnog univerzitetskog udžbenika iz Mehanike tla, autor geomehaničkih programskih sistema GeoData1 i GeoData2 i 50+ naučno-stručnih radova objavljenih u publikacijama i zbornicima radova nacionalnih i međunarodnih naučno-stručnih skupova, pretežno iz oblasti geotehničkih ispitivanja, geomehaničkih proračuna, temeljenja, potpornih konstrukcija, stabilnosti i saniranja kosina i padina. U univerzitetskoj nastavi i/ili geotehničkoj struci imao je čast da bude neposredni saradnik vodećih profesora u disciplinama geotehnike (N.Najdanović, R.Stojadinović, M.Janjić, B.Kujundžić, S.Stevanović, M.Maksimović) i aktivnih vodećih naučno-stručnih autoriteta (P.Anagnosti, R.Folić, S.Ćorić, P.Santrač i dr.).