_

Programiranje istraživanja i ispitivanja

Izrada i primena Programa geotehničkih istraživanja i ispitivanja za sve vrste građevinskih objekata, za sve faze planiranja, projektovanja, građenja, rekonstrukcije, dogradnje, nadgradnje ili saniranja objekata i njihovog terena. U skladu sa savremenim naučnim saznanjima, stručnom praksom i važećom regulativom u disciplinama Građevinske geotehnike (nacionalnom i evropskom Eurocode 7 i 8), takav Program generalno sadrži: projektni zadatak, vrste, metode, obim, redosled, vreme i cenu potrebnih geotehničkih istraživanja, ispitivanja i proračuna sa analizom rezultata i geotehničkim rešenjima koja se prikazuju u Elaboratu o geotehničkim uslovima izgradnje objekta (kao propisanoj podlozi Projekta za građevinsku dozvolu objekta, PGD) ili u geotehničkim projektima, studijama, ekspertizama i drugim geotehničkim dokumentima.

Uz svaku Ponudu klijentu GeoSol DOO kreira i dostavlja odgovarajući predlog Programa istraživanja i ispitivanja, sa projektnim zadatkom, predmerom, cenom i rokom izvođenja pozicija kojima će biti omogućen izbor i predlog dovoljno sigurnih, funkcionalnih, estetskih, ekonomičnih i racionalnih geotehničkih rešenja tog zadataka – kao neophodne podloge za odlučivanje investitora i izradu projekta, izgradnju i korišćenje objekta.