_

Sistematizovana naučno-stručna dokumentacija

Dugogodišnjim praćenjem domaće i svetske literature i periodike u štampanoj i elektronskoj formi, u okviru GeoSol DOO je sakupljena i sistematizovana obimna naučno-stručna dokumentacija koju čini više stotina odabranih i proučenih udžbenika, knjiga, zbornika  i naučno-istraživačkih radova iz geomehanike, temeljenja i drugih disciplina geotehnike i građevinarstva – iz koje se crpu savremena saznanja za kontinualno unapređivanje stručne i istraživačke prakse GeoSol DOO u fazama (1) istražiti teren, (2) (pr)oceniti uslove izgradnje, (3) projektovati, (4) izgraditi i koristiti objekat, koji prema važećim kriterijumima treba da bude (a) stabilan, (b) funkcionalan, (c) dobrog izgleda, (d) ekonomičan i (e) racionalan, uz očuvanje prirodne sredine.

Mnoštvo raspoložive odabrane dokumentacije sistematizovano je i dostupno, generalno u skladu sa pristupom Međunarodnog društva za Mehaniku tla i geotehnički inženjering (ISSMGE), za lakše korišćenje prilikom rešavanja zadataka inženjerskogeoloških i geotehničkih istraživanja i u oblastima, pre svega:

 • terenska (in situ) ispitivanja
 • laboratorijska geomehanička ispitivanja
 • fizičko modeliranje u geotehnici i savremeni proračuni
 • geotehnika saobraćajnica
 • zemljotresno inženjerstvo (seizmika)
 • interakcija objekata i njihovog terena
 • fundiranje plitkim i dubokim temeljima
 • stabilnost kosina
 • potporne konstrukcije
 • konstrukcije od armiranog tla
 • nasipi i nasute brane
 • poboljšanje tla
 • ekološka geotehnika.